Türk sosyal güvenlik hukukunda doğuma bağlı haklar

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Seçkin Yayıncılık

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/closedAccess

Özet

Sosyal güvenlik hukukunda gebe ve anne işçilerin pozitif ayrımcılık niteliğinde olan çeşitli hakları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, geçici iş göremezlik ödeneği, doğum sonrası yarım çalışma döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin yatırılması, doğum borçlanması, engelli çocuğu olan annelerin emeklilik avantajı, emzirme ödeneği hakkı olarak sayılabilir. Anayasa’nın 50. maddesi çerçevesinde kadın çalışanlarla ilgili getirilen koruyucu hükümlere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda da yer verilmiştir. 5510 sayılı Kanunla getirilen bazı düzenlemeler, hem kadınların çalışma yaşamında daha fazla istihdamını sağlamaya ve hem de yıpranmalarını önlemeye yöneliktir. Bu çalışma gebe ve anne işçilere sosyal güvenlik hukuku ile getirilmiş haklarla sınırlandırılmıştır. Türk sosyal güvenlik hukukunda konuya ilişkin olan anayasal ve yasal hükümlerde yer alan gebe ve anne işçileri koruyucu hükümler değerlendirilmiş, konuya ilişkin uluslararası düzenlemelere kısaca değinilmiştir. Elbette ki, gerek 4857 sayılı İş Kanunu ve gerekse de çalışma hayatına ilişkin diğer kanunlarda bu konuyu düzenleyen hükümler bulunmaktadır. Çalışmada özellikle son yasal düzenlemeler de dikkate alınarak, hem anne, hem eş, hem de bir çalışan olarak gebe ve anne işçilerin sosyal güvenlik hukukunda korunmasına ilişkin hükümler yönünden değerlendirme konusu yapılacaktır.
In Turkish Social Security Law, female employees have various rights which can be regarded in nature of positive discrimination. We can list some of them as temporary incapacity allowance, the payment of social insurance premiums by the government in the post-partum half-time work periods, the maternity service borrowing, early retirement advantage for mothers who have a disabled child, and breastfeeding allowance. The protective provisions concerning female employees brought in the 50th article of the Constitution of Republic of Turkey are also included in the Social Insurance and General Health Insurance Act No.5510. These regulations which are introduced with the Act No.5510 are aiming to encourage more female employment in working life as well as to protect working mothers in particular. This study is being limited with the rights of mother and pregnant employees according to the Turkish Social Security Law. The rights of women employees as a mother and as a pregnant woman are being analyzed in terms of Turkish social security law and additionally the international arrangements regarding this issue is also being summarized.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Geçici İş Göremezlik Ödeneği, Gebe İşçi, Anne İşçi, Doğum Borçlanması, Pozitif Ayrımcılık, Emzirme Ödeneği, Temporary Incapacity Allowance, Pregnant Employee, Maternity, Maternity Service Borrowing, Positive Discrimination, Breastfeeding Allowance

Kaynak

TERAZİ Aylık Hukuk Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

13

Sayı

138

Künye

Kurt, R. (2018). Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Doğuma Bağlı Haklar. Terazi Aylık Hukuk Dergisi, 13(138), 48-69.