Migrenli yaşlılarda diyet kısıtlamasının etkinliği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Türk Nöropsikiyatri Derneği

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Migren tipi baş ağrısı her yaşta bireyin günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayan, sosyoekonomik yükü fazla olan bir ağrı tipidir. Patogenezi tam olarak anlaşılmış değildir. Birçok migren tetikleyici faktör olup gıdalar bunlardan biridir. Bu çalışmada yaşlı hastalarda migren tetikleyici gıdaların alımının kısıtlanarak, migren ataklarının önlenmesi üzerine etkisinin olup olmadığı araştırıldı. Çalışmaya Uluslararası Baş ağrısı sınıflamasına göre aurasız migren tanısı konulan 65 yaş üstü hastalar alındı. Migren atağının belirli gıdaların alımıyla ilişkili olduğunu belirten 31 hasta değerlendirildi. Belirlenen tetikleyici gıdalar hastaların diyetinden çıkarıldı. Diyet uygulama öncesi ve diyet uygulama sonrası 2. ayda, bir ay içerisindeki atak sıklığı, atak süresi ve Görsel Analog Skala (VAS) ile ağrı şiddetleri, kullanılan analjezik ve triptan sayısı kaydedildi. Bulgular: Çalışmada 8’i erkek 23’ü kadın olmak üzere toplam 31 hasta değerlendirildi. Hastalara diyet uygulama sonrası ikinci ayda, bir ay içerisindeki atak sıklığı, atak süresi, ağrı şiddeti, kullanılan analjezik ve triptan sayıları diyet uygulama öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük olarak saptandı. (p<0,05) Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına göre, migren tetikleyici özelliği olan gıdaların kısıtlanmasının, yaşlı hastalarda migren ataklarının önlenmesi ve analjezik ya da triptan kullanımının azaltılmasında etkili ve güvenilir bir seçenek olabileceğini ileri sürmekteyiz.
Migraine type headache is a type of pain with a high socioeconomic burden that limits the activities of daily life of individuals of all ages. The pathogenesis is not fully understood. There are a lot of trigger factors for migraine and foods are one of them. In this study, we analyzed whether restricting migraine-triggering foods in elderly patients has an effect on preventing migraine attacks. The study consisted of patients over the age of 65 with a diagnosis of migraine without aura according to International Headache classification. Thirty-one patients with a history of migraine triggered by certain foods were included in the study. Triggering foods were expelled from the diets of patients. Attack duration, the frequency of attacks in a month, pain intesity which was evaluated by Visual Analog Scale (VAS) and the number of analgesics and triptans used were recorded in the period of 2 months before and after in implementation of the diet restrictions. A total of 31 patients (8 male and 23 female) were evaluated. Pain severity, analgesic and triptan use, monthly frequency of attacks and duration of attacks, were significantly lower than the pre-diet period, after two months with dietary restrictions. Accoding to our results, we suggest that restricting migraine triggering foods may be an effective and reliable option in the prevention of migraine attacks and reducing the use of analgesics and triptans.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Migren, Baş Ağrısı, Gıda, Yaşlı, Beslenme, Eliminasyon, Migraine, Headache, Food, Elderly, Nutrition, Elimination

Kaynak

Arch Neuropsychiatry

WoS Q Değeri

Q4

Scopus Q Değeri

N/A

Cilt

58

Sayı

3

Künye

ÖZÖN A. Ö,KARADAŞ Ö (2021). Migrenli Yaşlılarda Diyet Kısıtlamasının Etkinliği. Nöropsikiyatri Arşivi, 58(3), 217 - 220. Doi: 10.29399/npa.24839